Det här är MVR

Associerade medlemmar

Associerade medlemmar är våra ordinarie medlemmars leverantörer såsom materialleverantörer, maskinleverantörer, konsulter, intresseorganisationer mm.

Att vara associerad medlem hos MVR är även ett konkret sätt att stödja organisationens arbete för att stärka de lokala företagens konkurrenskraft, samt förbättra och stärka branschens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter.
Läs mer och ansök om att bli associerad medlem här. >>

Certifiering | Kontroll | Provning

A3Cert
nordcert

Maskinleverantörer

Collett
Intercut
Richard Steen AB

Materialleverantörer

BE Group
Bevego

Konsulter

Intresse- och branschorganisationer