Medlemsnytta

MVR – Försäkringar

MVRs försäkringspaket är anpassat efter branschen och dess medlemmar så att du alltid är rätt försäkrad vid skada.
Som medlem får du får extra förmånliga försäkringslösningar med unika skydd till specialpremier.
De flesta av våra medlemmar sparar dessutom in hela medlemsavgiften genom att använda våra försäkringar.

Ett urval av MVR´s anpassade försäkringslösningar

Med en försäkring skyddar du dig mot oförutsedda händelser som kan drabba företaget ekonomiskt. Vi anpassar er försäkring efter er verksamhet så att ni blir Rätt Försäkrad!

Att enbart förlita sig på standardprodukter räcker sällan långt.

För dig som medlem har vi satt ihop ett paket av moment som vi tycker är viktiga för dig. Kontakta våra försäkringsrådgivare för offert!

Utöver brand- eller vattenskador kan mycket mer hända med din fastighet. Därför är det viktigt med ett bra skydd och jobba med skadeförebyggande åtgärder. Läs gärna mer under skadeförebyggande för att undvika onödiga skador.

Som trygghet har vi för MVRs medlemmar ett brett skydd till en riktigt bra premie.

Vi har fordonsförsäkringarna för dig!
Har du även företagsförsäkringen via MVR så får du 10% rabatt på fordonsförsäkringen.

Fördelar med vår fordonsförsäkring:

-Endast en självrisk vid inbrott i bilen om ni har företagsförsäkringen via MVR

-Allrisk i kupé samt fri körsträcka ingår

-Välj betalningstermin fritt!

För dig med många bilar

Om du har fler än 10 bilar och vanligtvis byter många fordon/köper nya fordon varje år så kan det bli jobbigt att hålla koll på vilka fordon som är försäkrade och vilka som inte är det.

För att slippa oroa sig så kan man teckna ett Vagnparksavtal (VPA). Det innebär att alla bilar som du äger på ditt organisationsnummer automatiskt blir skyddade. Du behöver aldrig säga till att du köpt en ny bil.

Vill du ha offert på vagnparksavtal? Kontakta våra försäkringsrådgivare!

Om du har släp med påbyggnadsdel / Oregistrerade fordon

En vanlig släpförsäkring täcker bara skador på släpet, har du då en påbyggd skylift/kran eller liknande så bör du lägga till det på din släpförsäkring. Om släpet blir stulet eller skadat så kommer du inte få ut ersättning för din påbyggnadsdel om den inte är tilläggsförsäkrad.

Oregistrerade fordon/maskiner

Alla maskiner som väger över 2000 kg eller har gods / personbefordran måste trafikförsäkras enligt lag. Dessa måste ni meddela till oss direkt när ni köper/säljer fordonet. Innefattar exempelvis truckar, åkgräsklippare, oregistrerade fyrhjulingar, små arbetsfordon etc

Garanti som försäkring istället för bankgaranti – Spar pengar!

Det är snabbt, enkelt och smidigt att teckna garantier och du behöver inte låsa kapital.
Observera! Det är inte säkert att alla kan teckna denna försäkring. Vid ansökan gås företagets ekonomi igenom. Som riktvärde kan man inte teckna garantier som är högre än företagets eget kapital.

Fördelar:
10% rabatt på ordinarie premiekostnad

Reducerad minimipremie
Borttagen årlig minimipremie
(värde 20 000 kr/år)

Några olika typer där er beställare/övriga intressenter kräver säkerhet av er:

Entreprenadgaranti

Skyddar beställaren under entreprenad- och garantitiden

om entreprenör går i konkurs.

Hyresgaranti
Garanti för betalning av hyror till hyresvärd om hyresgäst (du) går i konkurs.

Betalningsgaranti
När betalning kommer ske först efter vara/tjänst är levererad, säljaren garanteras betalning om köparen går i konkurs

Förskottgaranti
Då köparen kräver garanti för lämnat förskott om leverantör går i konkurs
(t.ex köp av dyr maskin)

Är du som småföretagare beroende av en nyckelperson?

Då bör ni teckna en sjukavbrottsförsäkring.
Den ersätter företagets fasta kostnader om försäkrad person blir långvarigt sjuk eller avlider.

Årspremie mellan 1 880 – 4 841 kr
(försäkringsbelopp 240 000 kr)

Cyber – En växande riskfaktor för företag

Cyberattacker blir allt mer förekommande. Idag betraktas det som ett av de största hoten gentemot företag. Det drabbar både större och mindre företag och kan få kostsamma följder. Idag ingår inte skador till följd av cyberbrott i en vanlig företagsförsäkring.

Vad är en cyberrisk? Det kan vara dataintrång, att någon på företaget öppnar ett mejl och råkar klicka på en länk i det mejlet och sedan blir hela datorn spärrad och ni krävs på pengar för att få tillbaka datorn. Det kan även vara en tillverkande verkstad med maskiner och utrustning som har programvaror i sig som blir hackade och produktionen blir då stillastående.

I försäkringen ingår

• Avbrottskostnader till följd av virus (malware), ransomware mm
• Återställande av verksamhetens förlorade data
• Stöd av experter på området
• Hjälp med underrättelse till Datainspektionen och drabbade personer vid en personuppgiftsincident (GDPR)
• Gratis brandväggar och antivirusskydd
• Service dygnet runt vid skada

Tips! Jobba såhär för att undvika cyberhoten:

  • Kryptera datorer, telefoner, mejl Använd lösenord och byt dem kontinuerligt.
  • Gå årligen igenom er IT och håll er uppdaterade.
  • Använd brandväggar & antivirusskydd.
  • Kom ihåg att kontinuerligt säkerhetskopiera (spara externt).
  • Informera personalen om god datoranvändning – öppna ej okända mejl
  • Motringning! – Kontrollera utbetalningar genom att ringa upp motpart innan betalning/ändring av tidigare uppgifter.

Begreppsförklaring

Ransomware – Ett program som smittar datorn, låser den och begär en lösensumma för att låsa upp den igen. Kommer oftast via mejl.

Dataintrång – När en eller flera personer utan tillstånd/behörighet tar information som lagrats digitalt.

Malware – Sabotageprogram som laddas ner på datorn och gör datorn obrukbar med virus mm.

Skydd för dig och anställda
Du som arbetsgivare är enligt lag ansvarig för att dina anställda är rätt försäkrade. Däremot har du som ägare inget krav på att försäkra dig själv, därför glömmer många det.

Det finns en drös olika försäkringar som man kan teckna och allt för ofta är man felförsäkrad. Nedan försöker vi reda ut begreppen inom personförsäkring.

Sjukavbrott – Skyddar företagets fasta kostnader vid nyckelpersons frånvaro

Sjukvård – Ger snabb tillgång till vård utan remisskrav och vårdköer

Sjukförsäkring – Skyddar din inkomst så du har kvar en bra lönenivå

Olycksfall – Ersätter kostnader vid olycksfall, ger även invaliditetsersättning

Livförsäkring – Ger ett engångsbelopp till efterlevande

Vill du ha en personlig genomgång? Kontakta våra försäkringsrådgivare!

VD och styrelsemedlemmar bär ett stort ansvar för att företaget drivs på ett korrekt sätt.
Kraven på företagsledare och styrelse blir allt mer omfattande och risken är att en VD/styrelseledamot hålls personligt ansvarig för felaktiga/dåliga ledningsbeslut. Man kan bli skadeståndsansvarig enligt reglerna i ex. aktiebolagslagen, skattebetalningslagen men även på andra grunder.

För att skydda din privata ekonomi bör du se till att företaget har en VD/Styrelseförsäkring.

Den hjälper dig att:

  • Utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
  • Förhandla med den som kräver skadestånd
  • Föra din talan vid rättegång och betala rättegångskostnaderna
  • Betala skadestånd om du blir skyldig att betala

För mer information, fullständiga villkor och kontaktuppgifter till våra försäkringsrådgivare, gå direkt till MVR´s SÄKRA försäkringar >>

Med MVRs branschanpassade försäkringar sparar de flesta medlemmarna in hela eller stora delar av medlemsavgiften med bibehållna eller bättre försäkringsvillkor.

Kontakta våra försäkringsrådgivare idag för mer information, Säkra