MEKANISKA VERKSTÄDERNAS RIKSFÖRBUND | BRANSCHFÖRSÄKRING

Försäkringar

Försäkringar2024-05-02T10:53:24+02:00

MVRs försäkringspaket är anpassat efter branschen och dess medlemmar så att du alltid är rätt försäkrad vid skada.

Som medlem får du får extra förmånliga försäkringslösningar med unika skydd till specialpremier.
De flesta av våra medlemmar sparar dessutom in hela medlemsavgiften genom att använda våra försäkringar, mer om detta kan du läsa längre ned på sidan.

Ett urval av anpassade försäkringslösningar tillgängliga för medlemmar i MVR, läs även mer här>>

Med en försäkring skyddar du dig mot oförutsedda händelser som kan drabba företaget ekonomiskt. Vi anpassar er försäkring efter er verksamhet så att ni blir Rätt Försäkrad!

Att enbart förlita sig på standardprodukter räcker sällan långt.

För dig som medlem har vi satt ihop ett paket av moment som vi tycker är viktiga för dig. Kontakta våra försäkringsrådgivare för offert!

Utöver brand- eller vattenskador kan mycket mer hända med din fastighet. Därför är det viktigt med ett bra skydd och jobba med skadeförebyggande åtgärder. Läs gärna mer under skadeförebyggande för att undvika onödiga skador.

Som trygghet har vi för MVRs medlemmar ett brett skydd till en riktigt bra premie.

Vi har fordonsförsäkringarna för dig!
Har du även företagsförsäkringen via MVR så får du 10% rabatt på fordonsförsäkringen.

Fördelar med vår fordonsförsäkring:

-Endast en självrisk vid inbrott i bilen om ni har företagsförsäkringen via MVR

-Allrisk i kupé samt fri körsträcka ingår

-Välj betalningstermin fritt!

För dig med många bilar

Om du har fler än 10 bilar och vanligtvis byter många fordon/köper nya fordon varje år så kan det bli jobbigt att hålla koll på vilka fordon som är försäkrade och vilka som inte är det.

För att slippa oroa sig så kan man teckna ett Vagnparksavtal (VPA). Det innebär att alla bilar som du äger på ditt organisationsnummer automatiskt blir skyddade. Du behöver aldrig säga till att du köpt en ny bil.

Vill du ha offert på vagnparksavtal? Kontakta våra försäkringsrådgivare!

Om du har släp med påbyggnadsdel / Oregistrerade fordon

En vanlig släpförsäkring täcker bara skador på släpet, har du då en påbyggd skylift/kran eller liknande så bör du lägga till det på din släpförsäkring. Om släpet blir stulet eller skadat så kommer du inte få ut ersättning för din påbyggnadsdel om den inte är tilläggsförsäkrad.

Oregistrerade fordon/maskiner

Alla maskiner som väger över 2000 kg eller har gods / personbefordran måste trafikförsäkras enligt lag. Dessa måste ni meddela till oss direkt när ni köper/säljer fordonet. Innefattar exempelvis truckar, åkgräsklippare, oregistrerade fyrhjulingar, små arbetsfordon etc

Garanti som försäkring istället för bankgaranti – Spar pengar!

Det är snabbt, enkelt och smidigt att teckna garantier och du behöver inte låsa kapital.

Observera! Det är inte säkert att alla kan teckna denna försäkring. Vid ansökan gås företagets ekonomi igenom. Som riktvärde kan man inte teckna garantier som är högre än företagets eget kapital.

Fördelar:
10% rabatt på ordinarie premiekostnad

Reducerad minimipremie
Borttagen årlig minimipremie
(värde 20 000 kr/år)

Några olika typer där er beställare/övriga intressenter kräver säkerhet av er:

Entreprenadgaranti

Skyddar beställaren under entreprenad- och garantitiden

om entreprenör går i konkurs.

Hyresgaranti
Garanti för betalning av hyror till hyresvärd om hyresgäst (du) går i konkurs.

Betalningsgaranti
När betalning kommer ske först efter vara/tjänst är levererad, säljaren garanteras betalning om köparen går i konkurs

Förskottgaranti
Då köparen kräver garanti för lämnat förskott om leverantör går i konkurs
(t.ex köp av dyr maskin)

Är du som småföretagare beroende av en nyckelperson?

Då bör ni teckna en sjukavbrottsförsäkring.
Den ersätter företagets fasta kostnader om försäkrad person blir långvarigt sjuk eller avlider.

Årspremie mellan 1 880 – 4 841 kr
(försäkringsbelopp 240 000 kr)

Cyber – En växande riskfaktor för företag

Cyberattacker blir allt mer förekommande. Idag betraktas det som ett av de största hoten gentemot företag. Det drabbar både större och mindre företag och kan få kostsamma följder. Idag ingår inte skador till följd av cyberbrott i en vanlig företagsförsäkring.

Vad är en cyberrisk? Det kan vara dataintrång, att någon på företaget öppnar ett mejl och råkar klicka på en länk i det mejlet och sedan blir hela datorn spärrad och ni krävs på pengar för att få tillbaka datorn. Det kan även vara en tillverkande verkstad med maskiner och utrustning som har programvaror i sig som blir hackade och produktionen blir då stillastående.

I försäkringen ingår

• Avbrottskostnader till följd av virus (malware), ransomware mm
• Återställande av verksamhetens förlorade data
• Stöd av experter på området
• Hjälp med underrättelse till Datainspektionen och drabbade personer vid en personuppgiftsincident (GDPR)
• Gratis brandväggar och antivirusskydd
• Service dygnet runt vid skada

Tips! Jobba såhär för att undvika cyberhoten:

  • Kryptera datorer, telefoner, mejl Använd lösenord och byt dem kontinuerligt.
  • Gå årligen igenom er IT och håll er uppdaterade.
  • Använd brandväggar & antivirusskydd.
  • Kom ihåg att kontinuerligt säkerhetskopiera (spara externt).
  • Informera personalen om god datoranvändning – öppna ej okända mejl
  • Motringning! – Kontrollera utbetalningar genom att ringa upp motpart innan betalning/ändring av tidigare uppgifter.

Begreppsförklaring

Ransomware – Ett program som smittar datorn, låser den och begär en lösensumma för att låsa upp den igen. Kommer oftast via mejl.

Dataintrång – När en eller flera personer utan tillstånd/behörighet tar information som lagrats digitalt.

Malware – Sabotageprogram som laddas ner på datorn och gör datorn obrukbar med virus mm.

Skydd för dig och anställda
Du som arbetsgivare är enligt lag ansvarig för att dina anställda är rätt försäkrade. Däremot har du som ägare inget krav på att försäkra dig själv, därför glömmer många det.

Det finns en drös olika försäkringar som man kan teckna och allt för ofta är man felförsäkrad. Nedan försöker vi reda ut begreppen inom personförsäkring.

Sjukavbrott – Skyddar företagets fasta kostnader vid nyckelpersons frånvaro

Sjukvård – Ger snabb tillgång till vård utan remisskrav och vårdköer

Sjukförsäkring – Skyddar din inkomst så du har kvar en bra lönenivå

Olycksfall – Ersätter kostnader vid olycksfall, ger även invaliditetsersättning

Livförsäkring – Ger ett engångsbelopp till efterlevande

Vill du ha en personlig genomgång? Kontakta våra försäkringsrådgivare!

VD och styrelsemedlemmar bär ett stort ansvar för att företaget drivs på ett korrekt sätt.
Kraven på företagsledare och styrelse blir allt mer omfattande och risken är att en VD/styrelseledamot hålls personligt ansvarig för felaktiga/dåliga ledningsbeslut. Man kan bli skadeståndsansvarig enligt reglerna i ex. aktiebolagslagen, skattebetalningslagen men även på andra grunder.

För att skydda din privata ekonomi bör du se till att företaget har en VD/Styrelseförsäkring.

Den hjälper dig att:

  • Utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
  • Förhandla med den som kräver skadestånd
  • Föra din talan vid rättegång och betala rättegångskostnaderna
  • Betala skadestånd om du blir skyldig att betala

Som medlem har du tillgång till den bästa företagsförsäkringen på marknaden

MVRs verkstadsförsäkring är anpassad för små- och medelstora verkstadsföretag och flera medlemmar har redan upptäckt fördelarna med att kostnadsfritt låta våra rådgivare gå igenom deras försäkringsskydd. Att några inte gjort det än beror oftast på tidsbrist och hård prioritering av det ni har minst av, det vill säga tid. Men har du råd att vara felförsäkrad när en skada inträffar?

Precis som för de flesta produkter räcker det inte att titta på priset när man utvärderar vilken försäkring man ska välja. Men fördelen med MVRs gruppförsäkringslösning är att den är anpassad för små- och medelstora verkstadsföretag och därmed mycket konkurrenskraftigt prissatt.

Det mesta av det finstilta som vanligtvis inte ingår i normala företagsförsäkringar är förhandlat och klart. Rätt försäkrad till rätt pris är vårt motto, det ska löna sig att tillhöra en organisation som gör jobbet åt er!

För att övertyga er om att det ofta är värt tiden att låta våra försäkringsrådgivare göra en genomgång har vi skickat en förfrågan till ett antal försäkringsbolag för ett medlemsföretags räkning och resultatet är presenterat i tabellen nedan. I MVRs verkstadsförsäkring ingår det mesta till höga försäkringsbelopp, vi har bett 3 olika försäkringsbolag om offert på en omfattning som liknar medlemsförsäkringen.

Som ni kan se nedan, så skiljer det mycket på både omfattning och premie. Alla ni som redan är medlemmar och inte har vår försäkringslösning idag, hör av er så hjälper vi till! För er som ännu inte är medlemmar så lönar det sig oftast att bli det bara genom att ni får tillgång till vår verkstadsförsäkring. Övriga förmåner som till exempel kostnadsfri teknisk och juridisk rådgivning får ni på köpet. Som medlemmar bidrar ni också till MVRs arbete för att trygga kompetensförsörjningen och för konkurrenskraftiga regelverk.

Tips från MVRs försäkringsrådgivare

Nedan har vi samlat några snabba tips och trix från våra försäkringsrådgivare.
Behöver du ytterligare rådgivning hittar du kontaktuppgifter lite högre upp på sidan.

Hur undviker man att bli drabbad av stöld?2022-02-08T13:20:36+01:00

Stölder är en av de vanligaste försäkringsskadorna i Sverige.

Det är även vanligt med nedsättning eller avslag på grund av felaktig förvaring samt att du som medlem förlorar mycket arbetstid på hanteringen. Försäkringsbolagen kräver alltid kvitton och polisanmälan. Har man blivit drabbad en gång är det vanligt att tjuvarna kommer tillbaka då de vet att man har köpt ny egendom.
Försäkringsbolagen funderar på att strama åt reglerna för hur handverktyg förvaras. Vi kan likna det med när bärbara datorer kom – på grund av enorma stölder ändrade man dem till stöldbegärliga och vi, försäkringstagarna, fick lära sig att inte lämna dem i bil etcetera.

Här ges några tips i hur du förvarar företages egendom i bil och på arbetsområde >>

Hur förebygger man inbrott?2022-02-08T13:21:12+01:00

Antalet anmälda stölder/inbrott har en fortsatt negativ trend. Tyvärr kommer vi inte kunna se någon förändring om vi själva inte ändrar vårt beteende. Försäkringsbolagens villkor börjar stramas åt och det är därför viktigt att vi ligger steget före.

Det är billigare att förebygga inbrott än att råka ut för det.

Det bästa är att ändra beteende och inte ge tjuven tillfälle, här ges några tips samt andra skadeförebyggande råd >>

Vad gör du om din viktigaste maskin går sönder?2022-01-27T17:45:07+01:00

Oplanerade stillestånd av maskiner kan få enorma konsekvenser. Underhåll som gör att onödiga skador inte inträffar är därför nödvändigt och en försäkring som går in när skadan är framme kan vara räddningen för företaget.

För att undvika stillestånd av maskiner bör man göra en riskanalys, identifiera nyckelmaskiner, upprätta en underhållsplan samt en plan för vilka alternativ som finns i händelse av stillestånd. Ha reservdelar i lager eller teckna ett serviceavtal så du snabbt får hjälp. För att förebygga skada på maskin är det viktigt med regelbundet underhåll. Följ underhållsplanen så att ingenting missas. 40% av alla skador orsakas av handhavandefel, utbilda därför all personal i hur maskinerna ska hanteras.

Här kan du läsa mer om MVRs maskinförsäkring >>

Vad händer om en produkt skadas vid leverans?2022-02-08T13:22:31+01:00

När du anlitar en transportör, är risken stor att varor skadas eller försvinner. Transportören har mest troligt en ansvarsförsäkring men den gäller endast då de är ansvariga skadan. Ersättningen från transportörens försäkring är dessutom begränsad till 150 kr/kg.

Exempelvis: Köper du en maskin som ska fraktas till er verkstad,som väger 2 000 kg så är ersättningen begränsad till 300 000 kr – men nyvärdet kan vara miljonbelopp över den begränsade ersättningen.

För att vara säker på att man får ersättning för sitt gods bör man teckna en egen transportförsäkring. Då ingår det mesta som kan hända under en transport utan ansvarsutredning.

Fundera gärna på hur ni levererar era tillverkade produkter till kunder och vad vikten/värdet per transport är. Vem är ansvarig? Du eller köparen?
Levererar ni varor för egen hand med egna fordon behöver ni också en transportförsäkring. Ni som har MVRs medlemsförsäkring har detta skyddet upp till 400 000 kr per transport.

Vill veta mer om MVRs medlemsförsäkring, kontakta oss!

Läs mer om transporter och ansvar >>

Ska det verkligen räknas som arbetsskada när min anställde skadar sig på vägen hem?2023-01-02T22:44:56+01:00

Ja det stämmer. Skador som sker på vägen till och från arbetet är att anse som arbetsskada.

Det finns dock ett krav – och det är att man skadar sig på den ”normala” vägen– dvs. den väg som man huvudsakligen tar till och från jobbet.

Offertjämförelse

Offerterna är baserade på företagets årsomsättning på 20 000 000 kr.
Verksamheten är mekanisk verkstad inkl. stålbyggnation på arbetsområde.

För mer information kontakta någon av våra försäkringsrådgivare på telefon, 060-61 25 30 eller klicka dig vidare till deras hemsida >>

Medlemsförsäkring MVRFörsäkringsbolag AFörsäkringsbolag BFörsäkringsbolag C
Premie35 02572 73269 369107 864
Egendom
Maskinerier / Inventarier / Varor50 000 00037 000 00037 000 00037 000 000
Entreprenadansvar
Ren förmögenhetsskada2 000 0001 000 0002 000 000Tillägg
Arbeten20 000 00030 000 00010 000 0002 000 000
Bef. egendom ROT5 000 00010 000 0005 000 0001 000 000
Hjälpmedel1 000 0002 000 000100 000200 000
Verktyg i bil400 000232 0002 pbb232 000
Övrigt
Maskin1 000 000TilläggTillägg4 000 000
Avbrott18 månader12 månader12 månader12 månader
Kund/Lev. avbrott2 000 0002 000 000TilläggTillägg
Rättsskydd, grund5 pbb10 pbbTillägg5 pbb
Nyckelförlust2 000 000500 000Tillägg460 000
Egen transport400 000100 000Tillägg100 000
Inbrottsskyddsklass1121

För mer information, fullständiga villkor och kontaktuppgifter till våra försäkringsrådgivare, gå direkt till MVR´s SÄKRA försäkringar >>

Med MVRs branschanpassade försäkringar sparar de flesta medlemmarna in hela eller stora delar av medlemsavgiften med bibehållna eller bättre försäkringsvillkor.

Kontakta våra försäkringsrådgivare idag för mer information, Säkra
Till toppen