Loading Events

All Events

Ihop med Norskt Stålförbund bjuder vi in till en gratis Teams-kurs den 31 januari 2023 om miljödeklarationer (EPD) och användning av EPD-generatorn för stålprodukter enl. ny standard EN 15804+A2.

På den här kursen kommer det att förklaras vad en EPD är, och varför och hur den skapas. Kursen är del ett av tre delar för nya användare av EPD-generatorn.

Utveckling av en EPD är ofta mycket tid- och resurskrävande – och dessutom väldigt dyrt. Vi har därför utvecklat en EPD-generator för stålprodukter som är webbaserad mjukvara som förenklar processen och ger företaget möjlighet att utveckla egna EPD:er.

Från 1 juli 2023 finns ett nytt krav i TEK17 att växthusgasräkenskaper ska upprättas av material till flerbostadshus och kommersiella byggnader. Växthusgasredovisningen ska innehålla som minimum modulerna A1–A4, B2 och B4.

Följande byggnadselement omfattas: pålfundament, direktfundament, stödsystem, ytterväggar, innerväggar, beläggningar och tak. Det förväntas därför att fler kommer att vilja köpa EPD-generatorn för stålprodukter.

EPD-generatorn är nu uppdaterad i enlighet med ny standard EN 15804+A2: Hållbara byggnader – Miljödeklarationer – Grundläggande produktkategoriregler för byggprodukter.

Tid: tisdag 31 januari från kl 12.30 till 15.30
Kursen kommer att hållas digitalt via Teams.

Sista anmälningsdag: fredag ​​27 januari kl 1600.

Program:
12.30 – 13.00 Välkommen, presentation av LCA.nr
13.13 – 14.15 Introduktion till EPD, vad? Varför? Hur?
14.30 – 15.30 Presentation av den nya EPD-generatorn. Hur man skapar EPD – Verifiering

Dela gärna det här inlägget!