Europadomstolens mening är att ingjutningsgods som påverkar byggnadsverkets bärförmåga ska CE-märkas och prestanda deklareras enligt EN 1090-1:2009 + A1:2011.

Ytterligare intressanta klargöranden (eller avsaknad av) från domen.

  • En harmoniserad standard gäller alltid före ett europeiskt bedömningsdokument. Det vill säga om en produkt omfattas helt av en harmoniserad standard så kan inte produkten bedömas enligt en ETA.
  • Vägledningsdokument för tolkning av en standards tillämpning som publicerats av nationella eller internationella standardiseringsorgan är inte rättsligt bindande. Det betyder till exempel att den tekniska rapporten CEN/TR 17052:2017 – Guide för tillämpning av EN 1090-1:2009+A1:2011, inte påverkar tolkningen av EN 1090-1 även om den, som Europadomstolen också påpekar, kan utgöra en värdefull vägledning.
  • En fråga som enligt min mening kvarstår att reda ut är vad ett byggnadsverk är. Och, kan det till exempel finnas ett byggnadsverk i eller ovanpå ett annat byggnadsverk?

Läs hela inlägget om det nya beslutet från europadomstolen angående CE-märkning >>