Stölder är en av de vanligaste försäkringsskadorna i Sverige.

Det är även vanligt med nedsättning eller avslag på grund av felaktig förvaring samt att du som medlem förlorar mycket arbetstid på hanteringen. Försäkringsbolagen kräver alltid kvitton och polisanmälan. Har man blivit drabbad en gång är det vanligt att tjuvarna kommer tillbaka då de vet att man har köpt ny egendom.
Försäkringsbolagen funderar på att strama åt reglerna för hur handverktyg förvaras. Vi kan likna det med när bärbara datorer kom – på grund av enorma stölder ändrade man dem till stöldbegärliga och vi, försäkringstagarna, fick lära sig att inte lämna dem i bil etcetera.

Här ges några tips i hur du förvarar företages egendom i bil och på arbetsområde >>