När du anlitar en transportör, är risken stor att varor skadas eller försvinner. Transportören har mest troligt en ansvarsförsäkring men den gäller endast då de är ansvariga skadan. Ersättningen från transportörens försäkring är dessutom begränsad till 150 kr/kg.

Exempelvis: Köper du en maskin som ska fraktas till er verkstad,som väger 2 000 kg så är ersättningen begränsad till 300 000 kr – men nyvärdet kan vara miljonbelopp över den begränsade ersättningen.

För att vara säker på att man får ersättning för sitt gods bör man teckna en egen transportförsäkring. Då ingår det mesta som kan hända under en transport utan ansvarsutredning.

Fundera gärna på hur ni levererar era tillverkade produkter till kunder och vad vikten/värdet per transport är. Vem är ansvarig? Du eller köparen?
Levererar ni varor för egen hand med egna fordon behöver ni också en transportförsäkring. Ni som har MVRs medlemsförsäkring har detta skyddet upp till 400 000 kr per transport.

Vill veta mer om MVRs medlemsförsäkring, kontakta oss!

Läs mer om transporter och ansvar >>