Välj rätt utförandeklass!

2017-11-20T13:43:09+01:00

Välj rätt utförandeklass! Boverket har i PBL Kunskapsbanken gett ett förtydligande angående utförandeklass och kontroll av stålkonstruktioner. Med hänvisning till att en högre utförandeklass för svetsar inte alltid ger högre brottsäkerhet anser Boverket att det kan finnas skäl att välja en lägre utförandeklass i vissa situationer. Det handlar förstås i huvudsak om [...]

Svenska 1090-gruppen

2017-11-20T13:45:35+01:00

Svenska 1090-gruppen MVR har tagit initiativ till Svenska 1090-gruppen med syfte att "Begränsa ojämlik konkurrens genom gemensamma tolkningar och ökad efterlevnad av regelverket". Läs anteckningar från första mötet här. Svenska 1090-gruppen består av följande personer: Björn Uppfeldt, MVR Ove Lagerqvist, ProDevelopment Christer Karlsson, Alwerco Svets & Smide Annika Durkin, Alwerco Svets [...]

SS EN 1090-1: Vad gäller för underleverantörer?

2017-11-20T13:46:53+01:00

SS EN 1090-1: Vad gäller för underleverantörer? Kan man certifiera sig för CE-märkning som ytbehandlande företag (varmförzinkare och målare)? Ja, det kan man. Men, då krävs att det ytbehandlande företagets FPC innefattar processer för att ta över hela ansvaret för produkten, det vill säga även föregående led. Det går inte att certifiera en FPC [...]

Vad omfattas inte av SS-EN 1090-1 ?

2017-11-20T13:47:21+01:00

Vad omfattas inte av SS-EN 1090-1? När det gäller omfattningen av EN 1090-1 så faller ett stort ansvar på tillverkarna att veta vilka bärverksdelar som omfattas och alltså ska CE-märkas och vilka som inte omfattas. Den tekniska kommittén inom den europeiska standardiseringsorganisationen CEN som ansvarar för EN 1090-1 (CEN-TC135) har därför på uppdrag [...]

MVR-paketet, certifiering enligt EN 1090

2017-11-20T13:49:08+01:00

MVR-paketet, certifiering enligt EN 1090 För att underlätta för er har MVR inlett ett samarbete med två av de bästa konsulterna på området i Sverige. Tillsammans har vi tagit fram två olika paket beroende på hur mycket tid du kan och vill lägga själv. Tidsåtgången och kostnaderna som uppges är erfarenhetsbaserade, men [...]

CE-märkning enligt EN 1090-1

2017-11-20T13:50:18+01:00

CE-märkning enligt EN 1090-1   En europeisk förordning som heter Byggproduktförordningen (CPR) kräver sedan ett par år tillbaka att samtliga bärverksdelar i stål för byggnadsverk inom EU och EES ska vara CE-märkta. Kraven säger vidare att för att få CE-märka så måste tillverkaren vara certifierad av en tredje part, ett så kallat [...]

Go to Top