MVRs medlemmars kunder är trygga genom MVR Garanti

MVRs garanti innefattar ett skydd för konsumenter – kunder till företag anslutna till Mekaniska Verkstädernas Riksförbund. Garantin gäller vid nytillverkning av produkter och innebär: För utfört arbete och levererat material lämnar företaget en garanti för brist och fel under ett år. Företaget är skyldigt att snarast möjligt och utan kostnad för kunden avhjälpa brist och