MVR | FÖR DEN LOKALA VERKSTADSINDUSTRIN

FAQs

Jag har bara ett lösenord!

Du kan inte längre logga in på våra gamla medlemssidor med endast ett lösenord. Dessa sidor underhålls inte längre och ni uppmanas till att skapa en ny profil för att ta del av alla era medlemsförmåner.

2023-01-05T10:25:04+01:0031 januari, 2022||

E-postadressen finns redan

Om du får meddelande om att e-postadressen inte finns kan det bero på att du har registrerat dig med ett separat användarnamn eller med en annan epostadress. Det kan också bero på att profilen är skapad av någon annan på ert företag med en adress du inte har tillgång till. Hör av dig till

2022-08-10T17:15:03+02:0031 januari, 2022||

När jag försöker skapa ny profil står det att jag redan är registrerad?

Vårt system tillåter bara en företagsprofil per medlemskap registrerat. Om du är anställd på ett företag som är medlem i MVR och vill ha tillgång till medlemssidorna kontaktar du ansvarig på ert företag för tillgång till era kontouppgifter. Är du ansvarig men kommer inte ihåg er användarnamn? Kontakta oss så hjälper vi dig att leta reda

2022-01-31T16:40:40+01:0031 januari, 2022||

Vilka krav gäller för spårbarhet av ingående material?

Svenska 1090-gruppen har enats om följande tolkning av reglerna om spårbarhet i SS-EN 1090-2:2018 Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner – Del 2: Stålkonstruktioner, kapitel 5.2 Identifiering, kontrolldokument och spårbarhet. Här kan du läsa mer om 1090-gruppens tolkning och ladda ner tolkningsutlåtandet >>

Vilka val ska konstruktören redovisa i de allmänna föreskrifterna enligt SS-EN 1090-2?

Förteckningen över utförandekrav och de allmänna föreskrifterna har stor betydelse för den färdiga stålkonstruktionens bärförmåga, stadga och beständighet. MVR har tagit fram en vägledning för att hjälpa konstruktörer ställa relevanta och väl avvägda krav med fokus på säkra och kostnadseffektiva stålkonstruktioner. För att underlätta för både konstruktören och stålentreprenören är vägledningen uppbyggd efter rubrikerna i

Vad gäller för inhyrd arbetskraft?

Inhyrd utländsk arbetskraft ska betala skatt i Sverige, de nya reglerna gäller från 1 januari 2021. De nya reglerna påverkar uthyrda personer som tillfälligt arbetar i Sverige under en längre period än 15 dagar i följd, eller de som vid flera kortare vistelser arbetar i Sverige mer än 45 dagar under ett kalenderår. Den

2023-01-02T22:30:55+01:0027 januari, 2022|, , |

Vad gäller om man köper tjänster av ett utländskt företag?

Från och med den 1 januari 2021 ska utländska företag som utför arbete i Sverige ha F-skatt och göra skatteavdrag på ersättning som betalas till anställda för arbete utfört i Sverige samt inkomma med månatliga arbetsgivardeklarationer till Skatteverket. Om F-skattebevis inte kan uppvisas av det utländska företaget ska du som anlitar företaget dra av

2023-01-02T22:33:32+01:0027 januari, 2022|, , |

Vilken dokumentation ska skickas med till beställaren?

Bärverksdelar i stål ska vara CE-märkta och prestandadeklarerade enligt den harmoniserade standarden EN 1090-1. I samband med leverans av bärverksdelarna ska tillverkaren även överlämna CE-märkningen med tillhörande prestandadeklaration samt eventuella konstruktionshandlingar som dessa dokument hänvisar till. Genom CE-märkningen försäkrar tillverkaren att produkten uppfyller definierade krav på väsentliga egenskaper och prestanda. Det betyder att underliggande dokumentation som

Till toppen