MVR | FÖR DEN LOKALA VERKSTADSINDUSTRIN

Kontroll

Vad är auktorisationen för rostskyddsmålning?

För målare finns en auktorisation för rostskyddsmålning som ställer relevanta och tillräckliga krav för stålbyggnadskonstruktioner. Arbetet med rostskyddsmålning styrs av metall, färgmaterial och utförande. Resultatet är avhängigt att arbetet utförs korrekt och fackmannamässigt. För att säkerställa att god kunskap finns inom rostskyddsområdet finns Auktorisation för Rostskyddsmålning. Auktorisationen är en branschförening som verkar genom att bibehålla höga kompetenskrav

Vad är Approved Galvanizer?

För varmförzinkare har Nordic Galvanizer en certifiering som heter Approved Galvanizer som ställer relevanta och tillräckliga krav på varmförzinkare av stålbyggnadskonstruktioner. Approved Galvanizer innebär att varmförzinkaren har genomgått en certifiering som är anpassad för varmförzinkningsbranschen, och bl a har visat att man följer standarderna: EN ISO 1461 EN ISO 14713-2 EN 1090-2 (relevanta delar) Approved Galvanizer har

Ska man certifiera sig som ytbehandlande företag?

Om det varmförzinkande företaget saluför egna bärverksdelar som täcks av SS-EN 1090-1, det vill säga står för inköp av stål, varmförzinkning (eller målning) och eventuella ytterligare delprocesser (t.ex. svetsning) fram till färdig byggprodukt måste de vara certifierade enligt SS-EN 1090-1 och CE-märka produkten. Då ytbehandlande företag nästan alltid är underleverantörer till en stålentreprenör och oftast

Vad omfattas inte av SS-EN 1090-1?

När det gäller omfattningen av EN 1090-1 så faller ett stort ansvar på tillverkarna att veta vilka bärverksdelar som omfattas och alltså ska CE-märkas och vilka som inte omfattas. Den tekniska kommittén inom den europeiska standardiseringsorganisationen CEN som ansvarar för EN 1090-1 (CEN-TC135) har därför på uppdrag av Europakommissionen tagit fram en teknisk

Vad händer om icke CE-märkta produkter används?

Att försöka få till en CE-märkning i efterhand går inte. Det gör att slutbesked inte ska ges och en lång process tillsammans med byggnadsnämnden ska dras igång med långtgående provningar, både oförstörande och förstörande provning. Den ekonomiska konsekvensen som kan drabba beställaren/byggherren är därför enorm. MVR och Svenska 1090-gruppen har tagit fram en liten bok,

Vad kostar det att certifiera sig enligt EN 1090-1?

Det enkla svaret är att det beror på. Det går rykten om alltifrån tjugofem tusen till över en miljon. Det enda man kan säga är att båda är fel. Den lägre siffran är ungefär vad själva revisionen kostar och miljonbeloppet är för en större verksamhet (och tilltaget i överkant) där även kostnader för att uppfylla

Kan man arbeta med byggsmide utan att vara certifierad för CE-märkning enligt EN 1090-1?

Utan certifiering enligt EN 1090-1 finns tre alternativ för den som fortfarande vill arbeta med byggsmide/stålbyggnad. 1. Ställ om produktionen till produkter som inte kräver CE-märkning, det vill säga enklare konstruktioner som staket, plank och busskurer till exempel. För dessa produkter är det också lägre kompetenskrav och utförandekrav i EN 1090-2. Se även Europakommissionens lista

Vilka regler gäller för dimensionering och utförande av byggnader?

Vilka regler gäller för dimensionering och utförande av byggnader? Samhällets krav ges i Plan och bygglagen (PBL) och Boverkets föreskrifter, EKS. I likhet med hela övriga Europa använder man sig av de så kallade Eurokoderna för dimensionering av bärverk i Sverige. Dimensioneringsmodellerna, i sin tur, utgår från att kraven i utförandestandarden EN 1090-2 uppfylls. Där

2023-01-05T10:21:40+01:008 november, 2021|, , , , , , , |

Varför finns det regler om utförande och kontroll av bärverksdelar för byggnadsverk?

Det är förstås en säkerhetsfråga. Samhällets krav på sannolikhet för brott ges i Plan och bygglagen (PBL) och Boverkets föreskrifter, EKS. Partialkoefficienter har sedan anpassats till de beräkningsmodeller som ges i Eurokoderna för att uppnå rätt brottsannolikhet. Dimensioneringsmodellerna kräver förstås att utförandet sker med bestämd kvalitet och bestämda toleranser för att vara giltiga. Läs mer

2023-01-05T10:21:39+01:008 november, 2021|, , , , , |
Till toppen