Betalt på 30-dagar!

Inlägget publicerades: juni 18, 2018

Senast uppdaterat: maj 5, 2023

Ericsson, Scania, Vattenfall, Skanska, Volvo Cars, Electrolux, SCA, ICA, Nordea, Telia och Sandvik går före och förbättrar betalningsvillkoren för små- och medelstora underleverantörer. Dessa företag har tillsammans med bland annat MVR tagit fram en uppförandekod för 30-dagars betaltider enligt följande.

Köpande företag förbinder sig att införa betalningsvillkor enligt nedan vid nytecknande eller omförhandlingar av avtal inom max 18 månader.

Små bolag – small cap (antal anställda <50 och omsättning <10 MEUR): Köpande företag förbinder sig att betala den leverantör som så begär på max 30 dagar räknat från när korrekt faktura är mottagen.

Medelstora bolag – medium cap (antal anställda <250 och omsättning <50 MEUR): Köpande företag erbjuder sig att betala den leverantör som så begär på 30 dagar räknat från när korrekt faktura är mottagen. Undantag: längre kontraktuella betalningsvillkor kan förhandlas om synnerliga skäl föreligger, såsom vid upphandlingar med leverantörer i olika storleksklasser eller upphandlingar där leverantörer från olika länder deltar.

MVR arbetar vidare genom föreningen Effektiva affärstransaktioner med att få fler företag att förbinda sig till att korta betaltiderna för att skapa bättre förutsättningar för små- och medelstora företag att växa.

  • Långa betaltider skapar likviditetsproblem hos leverantörsföretag
    Idag dräneras små- och medelstora företag på likviditet och därmed försvåras deras möjlighet att växa och anställa.
  • Betaltiderna måste förkortas för att säkerställa tillväxten inom svenskt näringsliv
    Långa betaltider kostar Sverige både jobb och tillväxtmöjligheter. Mindre företag är mer beroende av snabba återbetalningstider, är sämre skyddade mot kreditförluster, samt har mindre möjligheter att anskaffa extern finansiering än större företag.

En webbplats med mer information om detta initiativ har skapats. Där kommer också samtliga företag som förbinder sig till uppförandekoden att presenteras. Läs mer här >> 

Mekaniska Verkstädernas Riksförbund

MVR arbetar för att förbättra ditt företags lönsamhet genom att hjälpa dig och ditt verkstadsföretag i den dagliga verksamheten samt med att skapa goda förutsättningar för branschen med långsiktigt lönsamma mål för små och medelstora svenska verkstadsföretag.

Automatiska uppdateringar?

Vill du få veckovis uppdateringar från bloggen direkt i inkorgen? Anmäl din epost nedan.

Dela gärna det här inlägget direkt till en kollega eller vän!