Certifierat montage EN 1090-2, en trygghet för beställaren.

Inlägget publicerades: december 7, 2017

Senast uppdaterat: september 7, 2022

Dagens regelverk för stålbyggnad ställer endast krav på certifiering av företag för tillverkning på verkstad. Det finns alltså inga krav på företagscertifiering av stålbyggnadsentreprenörerna som arbetar ute på byggarbetsplatserna med till exempel montage, trots att det är större risk för fel på grund av ofta svåra förhållanden utomhus.
Nordcert har därför tagit fram en frivillig certifiering för företag som monterar stålkonstruktioner på byggplats enligt EN 1090-2 – Certifierat montage EN 1090-2. Detta blir mer och mer efterfrågat från beställare av stålkonstruktioner då det ger en extra trygghet (Läs även mer om inköp av stålentreprenader här). Certifieringen innebär att stålentreprenören har förutsättningar att uppfylla alla krav som ställs för arbeten på byggarbetsplats och genomföra montaget med rätt kvalitet.

Certifieringen baseras på de krav som återfinns i EN 1090-2 och innehåller bl.a. delarna:

  • Projekt- eller kvalitetsplan som innehåller bl.a. projektets förutsättningar, organisation och styrning.
  • Montageplan som beskriver hur och i vilken ordning som montaget ska genomföras.
  • Svetsplan beskriver hur svetsning ska genomföras och vilka data och godkända svetsinstruktioner som ska användas.
  • Kontrollplan innefattar program för hur mottagnings-, produktions- och slutkontroll ska utföras och dokumenteras.

Fördelar med certifierat montage

  • Enkelt för montageföretag att visa att man uppfyller kraven.
  • Enklare att göra inköp av montage genom att begära certifierad montering.
  • Enklare för byggnadsinspektörer / kontrollansvariga när certifierad montage används.

Certifieringsprocess

Anmälan: Certifiering startar med anmälan till Nordcert

Förbesök: Genomgång av vad ert företag behöver för att erhålla certifikat.

Certifiering: Genomgång av rutiner, kompetens och utrustning för att praktiskt kunna utföra det som krävs för att säkerställa montaget. Efter godkänd revision utfärdas certifikat.

Certifikat upprätthålls med fortlöpande revisioner.

Kontakta Nordcert för att få veta mer.

Mekaniska Verkstädernas Riksförbund

MVR arbetar för att förbättra ditt företags lönsamhet genom att hjälpa dig och ditt verkstadsföretag i den dagliga verksamheten samt med att skapa goda förutsättningar för branschen med långsiktigt lönsamma mål för små och medelstora svenska verkstadsföretag.

Automatiska uppdateringar?

Vill du få veckovis uppdateringar från bloggen direkt i inkorgen? Anmäl din epost nedan.

Dela gärna det här inlägget direkt till en kollega eller vän!